Kalite Politikamız

Çalışanlar ve yönetim olarak bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda;

  • Müşterilerimizin ihtiyaçlarına; yürürlükteki mevzuatlar ve TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO/IEC 17020 standartları çerçevesinde, ulusal/uluslararası standartlar ve metotları ya da özel şartlarla belirtilen deney ve muayene metotlarını kullanarak, kaliteli ve güvenilir hizmet vermeyi,
  • Verdiğimiz hizmetlerde bağımsızlık, tarafsızlık, düsrüstlük ve gizlilik prensiplerine bağlı kalarak müşterilerimizin mahremiyet haklarını korumayı ve müşteri şartlarını karşılayabilecek kapasiteyi sağlamayı,
  • Verdiğimiz hizmetler kapsamında ve personel ilişkilerinden kaynaklı oluşabilecek risk ve fırsatları doğru bir şekilde değerlendirmeyi ve gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmayı,
  • Verdiğimiz hizmetler süresince ; müşteri ve tedarikçilerle yapılan iletişimlerde insani ve ahlaki değerleri ön planda tutmayı ve bu politikaların personel tarafından da benimsenmesini sağlamayı,
  • Kalite sistemi gereği faaliyetlerimizi hedeflere uygun olarak yürütmeyi, güvenilir sonuçlar verebilmek için kalite yönetim sistemi esaslarını etkin bir şekilde uygulamayı, yeni güncel yönetmelik ve standartlara haiz olmayı ve hizmet kalitemizi artırarak müşteri memnuniyetini sağlamayı,
  • TS EN ISO/IEC 17025 veTS EN ISO/IEC 17020 standardının şartlarını bilen ve uygulayan, dokümantasyonu doğru kullanan, yetkin ve güvenilir personel ile hizmet vermeyi, eğitimlerle kalite bilincimizi artırmayı ve yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmayı,
  • Sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir anlayışla mesleki ve teknik donanımımızı artırarak hizmet alanımızı genişletmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

taahhüt ediyoruz.